1% Potatku - Często Zadawane Pytania

Co to jest Stowarzyszenie Nasza Szkoła?
To nowopowstała Organizacja Pożytku Publicznego działająca przy SP 83, skupiająca nas, rodziców.

Czy Stowarzyszenie Nasza Szkoła jest zarejestrowane?
Tak, jest to organizacja zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000348505. Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Kiedy fundusze z podatku będą dostępne do wydania?
We wrześniu 2010. Stowarzyszenie Nasza Szkoła będzie informować rodziców o tym ile pieniędzy zebrano i jak zostały spożytkowane na stronie internetowej
Comments